Karmesterek

A Műegyetemi Zenekart törtéleme során az alábbi 25 karmester vezette.

Erdélyi Dániel

Erdélyi Dániel által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Köteles Géza

Köteles Géza által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

nem mérnök

Dőry Dénes

Dőry Dénes által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Elhunyt 1997-ben. MEZ vezető karmester volt.

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Tihanyi László

Tihanyi László által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Török Géza

Török Géza által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Dénes István

Dénes István által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Kovács János

Kovács János által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Pattantyús Á. Károly

Pattantyús Á. Károly által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

V.ker. zeneisk. tanára, Pesti Ferences Kórus vez., csellózott a zenekarban

Módos Tamás

Módos Tamás által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Németország 48149 Münster Tondern str. 28., telefon: 4925182265

Cser Gusztáv

Cser Gusztáv által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Cser Gusztáv (1920–1986) karmester, zeneszerző, SZOT díjas (1979). Tanulmányait 1939–1943 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végzi az ének és egyházi karnagyképző szakon Ádám Jenő, Bárdos Lajos és Harmath Artúr tanítványaként. Zeneszerzést Siklós Albertnél és Viski Jánosnál tanul. 1947–1949 között Ferencsik János tanítványa a Nemzeti Zenede karmester kurzusán. A Budapesti Egyetemi Énekkarok (1942–1947) illetve a Budapesti Kórus (1945–1948) karnagya. 1956–1965 között a Népművelési Intézet zenekari előadója. 1953-ban megalapítja a későbbi ÉDOSZ Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekart, amelynek haláláig karmestere és művészeti vezetője. 1957–1968 között a Műegyetemi Zenekar karmestere. Szerzeményeivel a meseopera, népdalkantáta, kórusmű és kísérőzene műfajban találkozhatunk.

Kenessey Jenő

Kenessey Jenő által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Kenessey Jenő (1906–1976) a Nemzeti Zenedében kezdi meg a zeneszerzés és a zongora szakon a zenei tanulmányait, melyet a Zeneművészeti Főiskolán fejez be. Egyidejűleg jogi tanulmányokat is végzett. Állami ösztöndíjjal 1928-ban Milánóban és Rómában, 1929-ben Bayreuthban és Salzburgban tanul. 1929-től a M. Kir. Operaház korrepetitora, majd 1932-től a karmestere. Karmesteri tevékenysége mellett termékeny zeneszerzőként is működik. 1952-ben Érdemes Művész címmel, 1953-ban Kossuth-díjjal tüntetik ki. 1936-tól 1945-ig a Műegyetemi Zenekar karmestere.

Csorba István

Csorba István által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Rozsnyai Zoltán

Rozsnyai Zoltán által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Rozsnyai Zoltán (1926–1984) 1942-49 között a Zeneakadémián a zongora, a zeneszerzés szakokon, továbbá Ferencsik János és Kórodi András növendékeként a karmester szakon tanult. Közben egy-egy félévet a Tudományegyetemen és a Műegyetemen is hallgat. Zongoristaként egy éves római ösztöndíjat nyer. Hazatérte után befejezi a karmester szakot is, közben pszihológiát és mérnökséget is tanul. 1949-től az Operaház korrepetitora, majd karmestere. 1951-től az operaházi karmestersége mellett a debreceni operatársulat vezető karmestere. 1956-ban külföldre távozik. A Filharmonica Hungarica zenekar egyik alapítója és lelkes szervező karmestere. Két évig a New York-i Metropolitan korrepetitora, ahol vezényel is. 1951 és 1956 között a Műegyetemi Zenekar vezető karmestere.

Szabó Gy. Géza

Szabó Gy. Géza által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Szabó Gy. Géza (1925–1992) Ötéves korától kezdve tanul hegedülni és zongorázni. Gimnáziumi érettségije után gépészmérnök-hallgató korában a Konzervatóriumban majd a Zeneakadémián tanul a bőgő, az angolkürt, az ütős és végül a karmester szakon. A zeneakadémiai tanulmányait rövid háborús megszakítással 1942–1956-ig folytatta. Az Műegyetem zenekarában ütősként és bőgősként működik, de szükség esetén kürtöl is. 1945-ben tevékenyen vesz részt a zenekar újjászervezésében. 1949-től két évig a zenekar lelkes szervező karmestere. A zenekar tagjai Tulipán becenéven ismerték. 1956-ban külföldre távozik. Több év bolyongás után Los Angelesben egy csőgyár főmérnöke lesz. 1968-ban újsághirdetés útján zenét kedvelő amatőr zenészekből megalapítja a Bellflower Szimfonikus Zenekart. A zenekar 250 – 300 férőhelyes előadótermét, a hangszerraktárat a névadó Los Angeles-i Bellflower kerület önigazgatási szervei bocsájtották a rendelkezésére a zenekar támogatásaként. A zenekar megalakulás óta évente 6–8 hangversenyt tart, s több lemezfelvételük is van. E zenekar állandó, szervező–vezető karmestere maradt a haláláig.

 

Varasdy Ernő

Varasdy Ernő által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Kenessey Jenő

Kenessey Jenő által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Kenessey Jenő (1906–1976) a Nemzeti Zenedében kezdi meg a zeneszerzés és a zongora szakon a zenei tanulmányait, melyet a Zeneművészeti Főiskolán fejez be. Egyidejűleg jogi tanulmányokat is végzett. Állami ösztöndíjjal 1928-ban Milánóban és Rómában, 1929-ben Bayreuthban és Salzburgban tanul. 1929-től a M. Kir. Operaház korrepetitora, majd 1932-től a karmestere. Karmesteri tevékenysége mellett termékeny zeneszerzőként is működik. 1952-ben Érdemes Művész címmel, 1953-ban Kossuth-díjjal tüntetik ki. 1936-tól 1945-ig a Műegyetemi Zenekar karmestere.

Unger Ernő

Unger Ernő által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Tőtössy Béla

Tőtössy Béla által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Zepethneki Totössy Béla, dr. (1854–1923) matematikus, műegyetemi tanár, a Műegyetemi Zenekar alapítói tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1899), a kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem tiszteletbeli bölcsészdoktora. A zürichi Műegyetemen végezte tanulmányait. Kezdetben ugyanott, majd 1882-től a budapesti Műegyetemen működött, ahol a magántanári képesítés megszerzése után - 1893-tól haláláig - a Műegyetem ábrázoló geometria professzora, az 1906/07 és az 1908/09 közötti tanévekben a Mérnöki és Építészeti Osztály dékánja volt. Talán legjelentosebb szakirodalmi érdeme, hogy az akadémia megbízásából Kürschák Józseffel és Réthy Mórral sajtó alá rendezte Bolyai Farkas Tentamenjét (1904) és az Appendix második kiadását. A tudományokon kívül legszívesebben a zenével foglalkozott.

1896-tól a Műegyetemi Zenekar tanárelnöke, 1904-től pedig a karmesteri feladatokat is ellátja egészen haláláig.

Haris Ervin

Haris Ervin által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Műegyetemi hallgató.

Kemény Oszkár

Kemény Oszkár által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Műegyetemi hallgató.

Zerkovitz Rudolf

Zerkovitz Rudolf által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Zerkovitz Rudolf (Rezső) (1878–1950) gépészmérnök Szegeden született 1878. január 3-án. Zenei tanulmányait kora gyermekkorában édesanyjával kezdte el. Elsőéves egyetemi hallgató korában az ő kezdeményezésére alakult meg a Műegyetemi Zenekar, melynek karmestere is volt. Gépészmérnöki oklevelét a M. Kir. József Nádor Műegyetemen 1900. december 7-én kapta meg. Egy pályázat elnyerése után az Arad-hegyaljai Vasút építési munkálatait vezette, majd e vállalat vezérigazgatója lett. Az első világháború után menekülnie kellett Aradról. Előbb Szegeden, majd a fővárosban helyezkedett el. 1927-től a FŐBUSZ (Trust Villamossági Vállalat) igazgatója volt. A zene egész életét végigkísérte. Több hangszeren játszott, számos kompozíció és hangszerelés fűződik a nevéhez.

Bartal László

Bartal László által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Cser Miklós

Cser Miklós által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Oberfrank Géza

Oberfrank Géza által vezényelt hangversenyek részletei ide kattintva jelennek meg.

Elhunyt 2015. január 12-én.