Támogatás

A közhasznú Műegyetemi Szimfonikus Zenekarért Alapítvány továbbra is hálásan fogadja az Ön támogatását. Közhasznú alapítvány lévén Alapítványunk támogatásával adókedvezményhez juthat.

Az Alapítvány adatai:

 • Az alapítvány neve: Műegyetemi Szimfonikus Zenekarért Alapítvány (a NAV rendszerében az alapítvány neve rövid ü betűvel szerepel)
 • Székhely és levelezési cím: 1085 Budapest, Baross u. 30. II. em. 15.
 • Adószám: 18238334-1-42 (2011-től más az utolsó számjegy!)
 • Bankszámlaszám: 11712004-20230120 (OTP)
 • Fővárosi bíróság nyilvántartási szám: 01-01-0007689 (részletek a Bíróság honlapján)
 • Közhasznú minősítés határozatszáma: 60.058/1999/4. (a bírósági végzés a lap alján lévő hivatkozásra kattintva olvasható)
 • Az alapítvány elektronikus címe: mez1896.alapitvany [kukac] gmail [pont] com

Támogassa az 1896-ban alapított Műegyetemi Zenekar működését, illetve ezen keresztül az amatőr zenélést, ha egyetért céljainkkal, tevékenységünkkel.

A pénzügyi beszámolóinkat a Beszámolók oldalon találja meg.

Az alapítványról

Műegyetemi Szimfonikus Zenekarért Alapítványt 1999. november 22-én, Budapesten alapították Dr. Benedek Zoltán, Compus Kft. /Szebényi Endre képviselő/, Kovács Tamás, Feltein Attila és Nagy Attila Balázs a Ptk. 74/A, B és C §., valamint az 1997. évi CLVI. törvény alapján. Az okirat teljes szövege a lap alján lévő hivatkozásra kattintva olvasható.

A Kuratórium jelenlegi tagjai:

 • Dr. Tallián András elnök
 • Balás Miklós titkár
 • Torgyik Adrien titkárhelyettes
 • Kapcsos Ádám tag
 • Kiss Koppány Ákos tag

Részletek az Alapító Okiratból

 1. Az Alapítvány célja

  Az Alapítvány célja elsősorban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szimfonikus Zenekara (előző nevén a Budapesti Műszaki Egyetem Szimfonikus Zenekara), azaz a „Műegyetemi Zenekar" anyagi és erkölcsi támogatása, ezzel összefüggésben az egyetemi ifjúság zenei nevelésének elősegítése, továbbá zenei ismeretterjesztés, a zenei kulturális örökség megóvása, ennek keretében a zenekarral együttműködő, de azon kívülálló művészek, zenei események anyagi és erkölcsi támogatása, a legmagasabb szintű zenei produkciók létrehozásának érdekében.

 2. Az Alapítvány tevékenysége

  Az Alapítvány a 3. pontban megjelölt célját az alábbi, cél szerinti tevékenységek gyakorlásával, illetve ezek anyagi támogatásával valósítja meg:

  1. hangversenyek rendezése bel- és külföldön;
  2. próbaterem bérlése vagy más úton történő biztosítása és fenntartása;
  3. minőségi hangszerállomány beszerzése és fenntartása;
  4. kották beszerzése és tárolásának biztosítása;
  5. a Műegyetemi Zenekar zenei tevékenységének folytatásához szükséges egyéb tárgyi feltételek biztosítása és fenntartása;
  6. a Műegyetemi Zenekar zenei tevékenységének folytatásához elengedhetetlenül szükséges személyi feltételek biztosítása;
  7. a több mint 100 éves múltra visszatekintő Műegyetemi Zenekar tárgyi és szellemi hagyatékának ápolása, őrzése;
  8. a hazai és külföldi zenei kultúra széles körű népszerűsítése, modern és tradicionális zenei alkotások bemutatása és megismertetése;
  9. zeneművészek, kórusok, énekesek, zeneszerzők bemutatása, illetve aktív szerepeltetése itthon és külföldön;
  10. a zenekarban tevékenykedő, vagy a zenekaron kívül álló, de azzal együttműködő zenészek zenei képzettségének továbbfejlesztése, fiatal zeneművészek továbbképzésének, alkotói tevékenységének támogatása;
  11. a 4.10 pontban leírt célokat szolgáló juttatások elnyerése érdekében pályázatok kiírása;
  12. zenei ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése;
  13. zenei táborok szervezése;
  14. zenei ismertető, illetve ismeretterjesztő kiadványok készítése, kiadása;
  15. zeneművek kiadása, különös tekintettel fiatal, kortárs zeneszerzők műveire, kortárs zeneművek készíttetése;
  16. zenei felvételek készítése, illetve készíttetése és kiadása bármely erre alkalmas hordozóra.
 3. Gazdálkodás az alapítványi vagyonnal

  1. Az alapítványi cél megvalósulását szolgáló költségek, kiadások, valamint cél szerinti juttatások finanszírozása keretében az Alapítvány hozzájárulhat:

   1. bel- és külföldi hangversenyek rendezésének költségeihez;
   2. bel- és külföldi hangversenyekre történő utazás költségeihez;
   3. próbaterem bérleti díjához;
   4. hangszerek vásárlásához, javításához, kölcsönzéséhez, hangszeralkatrészek és kottaállványok, székek vásárlásához, javításához, valamint a zenekari tevékenység folytatása céljából elengedhetetlenül szükséges egyéb tárgyi feltételek biztosításának költségeihez;
   5. kották vásárlásához, a kottakölcsönzési díjak kifizetéséhez, valamint a kottakölcsönzéssel és az előadással kapcsolatos jogdíjak befizetéséhez;
   6. meghívott szólisták, kórusok költségének térítéséhez, honoráriumok kifizetéséhez;
   7. kották, zenei ismeretterjesztő kiadványok elkészítésének és kiadásánakköltségeihez;
   8. zenei felvételek bármely, erre a célra alkalmas hordozóra történő készítésének, illetve kiadásának költségeihez;
   9. zenei témájú előadások, rendezvények, táborok szervezési költségeihez;
   10. az alapítványi cél megvalósulását szolgáló személyi, illetve bérköltségek fedezéséhez (művészeti vezető, karmester stb.);
   11. szerzői jogdíjak kifizetéséhez;
   12. az Alapítvány céljait szolgáló egyéb költségekhez és kiadásokhoz.